Archive for 2021/06/01

Försäljning endast inom Sverige

Från och med idag den förste juni upphör vi med att ta beställningar utanför Sverige, detta är ett led i ett antal förändringar vi bestämde oss för under förra hösten. Då marknaden är helt översvämmad med webbutiker i varje land och vi ser en dalande export för varje år under de senaste 2-3 åren som gått är detta ett naturligt led för oss.

Då vi skickar mindre (cirka 2-3 order av 100 går på export), går fraktkostnaderna upp i de avtal vi har och vi får höja fraktkostnaden till dessa de länder vi skickar till. Till slut var det inte längre hållbart att erbjuda detta då de få kunder som ville beställa ifrågasatte fraktkostnaderna och försöker kringgå dem genom att välja Sverige som land och skriva sitt eget land som adressrad.


In English:

From 1st of June we stop selling to countries outside Sweden, this is the first step in some changes we decided to do last fall, the market is full of webshops in every country and we see a decreasing export the last 2-3 years, so it is a natural step for us to take.

Since we ship less (about 2-3 orders out of 100 goes to export), the shipping costs for us increases since the deal with the shipping companies changes to the countries we sent to. At the end if was not possible to offer a proper shipping cost deal for our customers. Some of the customers thought it was too expensive already and tried choosing Sweden as destination and write their own country in the address.

For those ordering our own products CANUSB & CAN232, please contact any of the dealers selling these, we will only sell them within Sweden. For companies ordering bulk of these, please contact our dealer in Germany, they could offer best prices and shipment options.