Archive for 2022/05/10

Långa ledtider på vissa varor

Det råder komponentbrist, det har nog ingen missat. Det påverkar även priserna och vi har valt att pausa med att ta in de billiga varorna från Kina då inköpspriserna på produkterna har gått upp 2,5ggr, det i kombination med högre USD valutakurs och duktigt höjda fraktpriser från Kina gör att vi inte tror vi kan sälja dessa varor till det pris vi måste sätta. Vissa av varorna finns inte heller utan de erbjuder oss “kompatibla” och vi vill inte ha allt för mycket variation med det vi säljer. Detta gäller de varor med artikelnummer som börjar med K-. Så de priser som visas i webbutiken kommer att ändras utan förvarning om/när vi bestämmer för att köpa in nytt. Vi kontrollerar varje månad.

Även Pololu har shockhöjt vissa varor så man omöjligt kan köpa in dem, SparkFun och Adafruit har även de höjt något.

Slutligen PEAK har allokering på vissa produkter de med och vi får ställa oss i kö för att köpa in, det har visat sig ta över 8 månader för att få vissa varor. I veckan fick vi in CAN produkter för FD som vi beställde i oktober 2021!