Förberedelser

För att kunna göra dessa labborationer med Arduino Uno R3 (eller kompatibelt kort) behöver du något av våra starterkit ARD-KIT3, K-ARD-KIT1 eller något likvärdigt (dock förutsätter det att du har de komponenter som ingår i detta kit och att de fungerar på samma sätt). Vi säljer även en komponentsats om du redan har en Arduino Uno (eller kompatibel).

Börja med att montera Uno R3 kompatibla kortet och kopplingsdäcket på akrylplattan. Starta med att ta bort skyddsplasten på båda sidor av akrylplattan, montera de fyra skruvarna med större huvud på baksidan (den sidan som inte är graverad med komponentplacering för Arduinokortet och kopplingsdäcket) och fäst dessa skruvar med de fyra distanshylsorna av vit nylon på framsidan. Man behöver inga verktyg för att göra detta utan det räcker med den kraft man har för hand med fingrarna.

Montera sedan de transparanta gummifötterna på undersidan i hörnen som bilderna nedan visar. Notera att på de nya något mindre akrylplattorna som vi införde våren 2016 så får den ena gummifoten inte plats i ena hörnet, skruven är i vägen, men det går bra att sätta den längs den ena kanten vid skruven, bottenplattan ligger fint ändå mot underlaget. Vi ville helt enkelt få ner storleken något för att göra bottenplattan lite nättare och få ut fler på varje ark av akryl och på det viset få ned kostnaden ytterligare.

Notera även att Arduino Uno Rev 3 som levereras från 2017 och framåt kommer med en bottenplatta i plast, den kan inte användas tillsammans med vår bottenplatta, så plocka bort den (Arduino Uno snäpps fast i bottenplattan) och spara den till om/när du kör Arduino Uno separat.

Ta sedan bort skyddsplasten på undersidan av kopplingsdäcket och klistra på detta på bottenplattan (det finns en hänvisning ingraverat i bottenplattan). För att följa våra laborationer så rekommenderar vi att ni monterar det så att det yttersta röda strecket (+) ligger närmast platsen för Arduinokortet som bilden visar så förväxlas inte 5V och 0V.

         

Med vårt nya K-ARD-KIT1 har vi en ny infästning, det krävs endast 4st skruvar på undersidan och nylondistanser på framsidan, dessa kan skruvas i utan verktyg. Snäpp sedan fast Arduinokortet utan att skruva något. Med detta nya kit sitter kortet bra fast i alla 4 hålen utan risk för något skruv som skall kortsluta ledare eller vara i vägen för lister och komponenter.

Här är den gamla instruktionen för montering till vårt ARD-KIT3:
Montera sedan Arduinokortet på nylondistanserna med de mindre skruvarna. Glöm inte att lägga i mellan en plastbricka på varje skruv så att man inte skadar eller kortsluter några ledningar på kortet. För Arduino/Genuino Uno R3 kan man endast fästa kortet med 2 skruvar som de röda pilarna på bilden ovan till höger visar då komponenter ligger allt för närma de andra hålen (vet inte riktigt hur de tänkt, men kortet har fått fler funktioner/komponenter och man vill hålla bakåt kompabilitet). Men kortet sitter stadigt med 2 skruvar. Spänn skruvarna försiktigt med en Philips mejsel. Man kan även montera många andra Arduinokompatibla kort på basplattan så länge de följer Arduinostandarden för hålbilden.

Föregående Sida    –    Nästa Sida

Uppdaterad den 30 augusti 2018