Lektion 9: LCD “Hello World”

Här följer en enkel lektion om hur LCD fungerar tillsammans med C/C++. I Arduino® IDE finns det många färdiga programexempel på hur en LCD fungerar och denna enkla lektion bygger på ett av dessa, nämligen “Hello World”. Nedan är en bild på vår inkoppling som skiljer sig lite från den inkoppling som finns på deras hemsida, mest för att det skall vara enklare och koppla in så man inte behöver korskoppla massa ledningar. En standard teckenbaserad LCD har en styrkrets som heter HD44780 eller en kompatibel till denna som heter KS0066 och den typ av LCD som vi använder i denna lektion är en 2 raders med 16 tecken per rad. Den heter BC1602AYPLJB och finns i vår webshop och fanns tidigare i vårt “Arduino Add On Kit” (säljs inte längre).

LCD-1

Som vi skrev har utvecklingsmiljön inbyggt stöd för teckenbaserade LCD och några demon som visar vad man kan göra, det gör att man snabbt kommer igång med att ansluta en LCD och skriva kod. Vi kommer att arbeta i s.k. 4 bitars läge och då sparar vi 4 I/O pinnar. Nedan är en bild som visar hur vi kopplat in LCD till utvecklingskortet samt en potentiometer där man ställer in kontrasten på LCDn. Vi har utelämnat bakgrundsbelysningen som finns på pinne 15 (VCC) och 16 (GND) på LCDn, just den display vi använder (enligt datablad) skall driva bakgrundsbelysningen med 100mA och vid 5V anslutning skall man använda ett 8.2 ohms motstånd, man kan ta ett större med för att få ner strömmen (men då lyser den mindre). Tänk på att inte överbelasta USB/5V och koppla inte in denna LCD direkt till 5V på bakgrundsbelysningen (pin 15), det kommer att förstöra bakgrundbelysningen ganska fort.

LCD-2

Nu när inkoppling är klar, starta utvecklingsmiljön och öppna programmet (sketchen) från File -> Examples -> LiquidChrystal -> HelloWorld. När detta är gjort så måste vi ändra följande rad som visas nedan, dvs. hur vi anslutit vår LCD. Vi har valt att kommentera bort originalraden och vi har vår LCD ansluten från I/O 7 till och med I/O 12. Sedan är det bara att kompilera och ladda upp koden.

LCD-3

Om inte texten syns direkt, justera kontrasten med potentiometern tills den syns perfekt. På första raden kommer texten “hello, world!” visas medan på andra raden räknar ett värde upp varje sekund. Prova gärna de andra programexemplena med som följer med utvecklingsmiljön, men tänk på att ändra raden ovan i alla program innan du kompilerar och laddar upp koden. Vi kommer att använda denna inkoppling till lite mer avancerade exempel med LCD i framtida lektioner.

Föregående Sida    –    Nästa Sida