Arduinoskolan – Kom igång

Här är våra egna lektioner/labb för Arduino, det bygger dels på vårt eget ARD-KIT3 eller K-ARD-KIT1 och de komponenter som följer med där, men man kan följa med ändå utan vårt kit om man har likvärdiga komponenter (vi säljer även en komponentsats). Vi försöker hålla detta på en nybörjarnivå dels för Arduino och elektroniken, så att har man ingen erfarenhet av något skall man kunna genomföra lektionerna. Det finns även ett “Add On Kit” med fler komponenter.

Tänk på att vissa lektioner inte kan köras direkt på Arduino Leonardo (de kort som använder Atmega32U4) eller Zero (de kort som använder SAMD21G18) då vi använt oss av direkt I/O access för att snabba upp förloppet på Arduino Uno R3 (de som använder Atmega328P).

Vi har i början av 2016 även börjat skriva om text och ladda upp nya bilder som visar Arduino IDE version 1.6.7, när vi började med dessa lektioner så fanns endast version 1.0, så vi tyckte det var dags för lite nyheter. Likaså refererar vi till både Arduino och Arduinokompatibla kort. Så ursäkta om det är lite rörigt med att visa nya IDE i vissa lektioner och gamla i andra, men vi tar det efterhand.

Augusti 2018 har vi även ett billigare kit med en Arduinoklon, den använder dock en annan USB krets (CH340), så kolla avvikelser för drivrutiner etc. Vill du bara köpa kortet så finns det här.

Vi har även informationsexempel som kan lära dig att bli en bättre programmerare, dyka lite under huven i Arduinomiljön eller använda och analysera externa komponenter. Många av lektionerna är även lite information om hur elektronik fungerar, så kan du redan programmering men vet inte alls hur du kopplar in elektronik, så har du mycket användbar information att hitta här.

Slutligen har vi lite mer avancerade lektioner/labb där det kan krävas ytterligare komponenter som inte finns i vårt starterkit, men då inkluderar vi förslag till var man kan införskaffa detta.

Fler lektioner/labb kommer med jämna mellanrum, dels enkla för nybörjare men även lite mer avancerade där man kan lära sig mycket om Arduino och C/C++ programmering. I dessa avancerade lektioner kommer vi att göra lektioner med LED matriser, Bluetooth, Ethernet Shield, ZigBee och mycket mer. Men ha tålamod, det tar tid att göra dessa.

Mycket nöje!

Förberedelser och Installation

Förberedelser (Uppdaterad 2018-08-30)
Montering av akrylplatta, Arduinokortet och kopplingsdäck.

Installation – Arduino Uno (Uppdaterad 2018-08-30)
Installation av Arduino IDE, USB drivrutiner för Arduino Uno eller Uno R3 med CH340 samt första testet för att verifiera att drivrutiner fungerar.

Installation – Arduino Leonardo (Denna uppdateras inte sedan 2016)
Installation av Arduino IDE, drivrutiner för Arduino Leonardo samt första testet.

Nybörjar Exempel

Lektion 1
Koppla in en extern lysdiod och få den att blinka.

Lektion 2
Koppla in en knapp som får en lysdiod att tändas när man trycker på den.

Lektion 3
Vi gör programmet från lektion 2 mer avancerat.

Lektion 4
Vi gör rinnande ljus med 8 lysdioder.

Lektion 5
Läsa av analoga ingångar, vi bygger vidare på lektion 4.

Lektion 6
Relän, dioder och transistorer.

Lektion 7
Vi gör ett trafikljus. Visar hur millis() och switch() fungerar.

Lektion 8 (Uppdaterad 2014-01-31)
Lite om PWM och små DC motorer.

Lektion 9
LCD – Hello World, en enkel introduktion till LCD.

Lektion 10
TMP36 – En analog temperaturgivare.

Lektion 11
Fotoresistor (LDR).

Lektion 12
7-Segment LED.

Lektion 13
Optoisolerade ingångar.

Lektion 14 (Uppdaterad 2017-06-20)
NeoPixlar – Intelligenta RGB lysdioder.

Lektion 15
Servomotorer (Hobbyservon).

Lektion 16 (NY)
Enkel introduktion med I2C baserad OLED display.
OBS: OLED måste köpas separat

Lektion 17 (NY)
Enkel introduktion med SPI LED-Matrix.
OBS: LED-Matrix måste köpas separat

Lektion 18
Kommer inom kort…

Informations Exempel

Direkt I/O
Lär dig använda I/O portar direkt vid tidskritiska funktioner.

Kanalväljare
Ett litet exempel på vad man kan använda Arduino, reläkort och knappar till.

Avancerade Exempel/Projekt

Roterande text
Roterande text via en 8×8 LED matris.

RGB LED Kedja
Ett litet roligt projekt som ser ut som när man laddar en film på YouTube.

GPS och LCD demo
Ett enkelt GPS projekt som visar info på LCD, lite om hur man kan “parsa” strängar.

Avancerad Motorstyrning
Vi bygger lite vidare på lektion 8 och ändrar PWM till 20KHz för att bättre styra 2 motorer samt gör några enkla funktioner för att styra dessa 2 motorer medurs och moturs.

Arduino Uno kompatibla kort

Uno R3 med CH340 USB (NY)
USB drivrutiner för utvecklingskort med CH340 USB krets.

ATtiny85 & Arduino

Generell information
Tips om hur man kommer igång med ATtiny85 & Arduino.

ATtiny85 och USB 3.0
ATtiny85 har ingen hårdvaru USB, det kan ställa till det på en USB 3 port.

USB och Arduino FAQ

USB och Arduino FAQ (NY)
Information om olika Arduinokort och vilken USB krets som de använder.

Externa Länkar

Arduino Språkreferens
Här finns alla standardfunktioner, variabeltyper samt syntax på språket (Engelska).
Öppna gärna den i en annan flik eller skriv ut.

Text och bilder får inte kopieras och läggas på andra sidor utan skriftligt tillstånd från
LAWICEL AB, men länka gärna hit. Kod som vi skrivit för dessa lektioner får
givetvis användas och ändras utan tillstånd och skall ses som öppen källkod.

 Senast uppdaterad den 30 augusti 2018