Arduino Leonardo – Installation

Läs gärna igenom hela texten innan du försvinner iväg på alla länkar som finns här.

Detta är en enkel instruktion på hur man installerar drivrutiner för Arduino Leonardo på Windows 7 och fungerar i princip på samma sätt som för Arduino Uno som vi skrivit om innan, så läs gärna även den senare, då det finns lite mer förklaring där hur själva programmet fungerar när vi väl laddat ner det. Om man är helt ny på Arduino rekommenderar vi att man kör med Arduino Uno, då all kod som finns funkar för detta kort och Shields till detta kort, det kan finnas en hel del “barnsjukdomar” i koden och kompabiliteten med Arduino Leonardo nu i början, men hårdvaran är det inga bekymmer med, den har funnits framme under en längre tid för internt bruk hos Arduino (de presenterade kortet i september 2011).

Börja med att ladda hem Arduino IDE som ni hittar här och följ de instruktioner för det operativsystem ni använder. Vi kommer här endast visa hur det fungerar för Windows 7, då Arduino valt Windows XP. Ladda hem zip filen för Windows (OBS: För att använda Arduino Leonardo krävs minst version 1.0.1) och packa upp den i t.ex. “C:\Arduino\” (du behöver ca 250Mb ledigt diskutrymme). Efter att du packat upp den i t.ex. “C:\Arduino\arduino-1.0.1-windows” som Windows föreslår när du skall packa upp zip filen. Efter det att du har packat upp filerna hamnar de i “C:\Arduino\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1″ katalogen (man kan givetvis flytta alla filer senare till en katalog som man föredrar). Det finns inte någon traditionell installationsfil utan det går att köra direkt i denna katalogen, vi rekommenderar att man skapar en genväg på skrivbordet som länkar till filen “arduino.exe”, så du lätt kan starta Arduino IDE. Har du kört tidigare versioner och Arduinokort kan de ligga kvar på de platser du installerat dem på utan att de bråkar med varandra.

Nu när detta är gjort skall man installera USB drivrutinerna till Arduinokortet, de finns i “C:\Arduino\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\drivers” katalogen. Koppla in Arduino Leonardo kortet med USB micro kabeln och Windows informerar om att det finns ny hårdvara samtidigt som den gröna lysdioden (ON) indikerar att kortet har fått spänning (5V OK), om kortet inte använts innan kommer även den gula lysdioden (L) att blinka snabbt.

Windows 7 hittar normalt inte Arduino Leonardo drivrutinerna per automatik, så avbryt installationen eller vänta på att den säger att den inte hittade kortet (Windows XP fungerar lite annorlunda och här har man faktiskt en chans att välja att installera drivrutiner manuellt, men med Windows Vista och Windows 7 får man inte den möjligheten alltid). Våra bilder/instruktioner nedan visar Windows 7. Om drivrutiner inte kan installeras, gå till Enhetshanteraren och högerklicka på det som finns under ”Andra enheter” som utropstecken med texten ”Okända enhet” eller som bilden nedan visar “Arduino Leonardo” och välj att uppdatera drivrutinerna som bilden nedan visar.

Informera datorn (med andra alternativet “Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn”) om att du själv vet var de finns som på bilden nedan.

Leta upp katalogen genom att trycka på bläddra och sök dig fram till mappen och bekräfta när du hittat mappen “C:\Arduino\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\drivers” eller på det ställe du packat upp Arduino paketet. Avsluta med “Nästa”

Windows kommer troligtvis att varna för att drivrutinen inte är signerade, acceptera bara detta genom att trycka på “Installera drivrutinen ändå” och efter detta kommer drivrutinerna för USB att installeras.

När drivruter installerats (kan ta tid), så skall det se ut så här som bilden nedan visar. Här ser man att det är ett Arduino Leonardo som installerats samt i man ser här vilken COMport den tilldelats (COM14 i vårt fall) under “Portar (COM och LPT). Notera gärna vilken COMport den har blivit tilldelad. Om du redan installerat ett Arduino Leonardo eller Arduino Uno kort innan på datorn kan drivrutiner installeras automatiskt och kortet tilldelas en COMport utan att du behöver göra något, men kolla alltid med Enhetshanteraren och se att allt är OK.

Kör man i MacOS eller under Linux finns drivrutiner redan i operativsystemet så man behöver inte installera några där.

Nu skall vi kontrollera om Arduino Leonardo kortet har kontakt med Arduino Editorn, så starta Arduino IDE (arduino.exe). När det startat välj ”Tools” ur menyn och “Board” och se till att “Arduino Leonardo” är valt som bilden nedan. Det är viktigt att man använder rätt inställning här för vilken hårdvara man använder.

Sedan skall vi välja var Arduinokortet är anslutet och det gör vi ur samma “Tools” meny fast under “Serial Port”, välj den COMport som du noterade ned innan vid installationen av Arduinokortet. I vårt fall var det COM14.

Efter att detta är gjort öppnar vi ett enkelt demoprogram som följer med som blinkar med den gula lysdiod som sitter på kortet. Välj “File->Examples->1.Basic->Blink” och källkoden öppnas i ett nytt fönster (man kan stänga det första efter detta så slipper man ha det på skärmen). Bilden nedan visar var exempelkoden finns.

Programmet behöver nu kompileras och översättas till maskinkod. Man kan göra detta med första knappen i toolbaren (OK bocken med ledtexten “Verify” när musen svävar över knappen) men då laddas inte koden ner utan detta alternativ är bra för att testa att man har en felfri kod eller att man bara editerar kod utan Arduino Leonardo anslutit. Nu skall vi ladda upp programmet till Arduinokortet och det gör vi med den andra knappen i toolbaren (högerpilen med ledtexten “Upload” när musen hålls över knappen). Observera att man behöver inte göra fösta steget med att kompilera koden först, utan det sköter Arduino IDE automatiskt om man laddar upp koden.

Det är här Arduino Leonardo skiljer sig åt från t.ex. Arduino Uno eller Arduino 2009. De tidigare korten har haft en extern USB krets och har hela tiden varit ansluten mot Windows (eller MacOS och Linux) utan att man brutit förbindelsen. På Leonardo finns ingen extern USB krets utan USB är integrerat i ATmega32U4 kretsen från Atmel, så det som sker är att Arduino IDE stänger och öppnar porten vilket gör att kretsen går in i bootmode och kod kan laddas ner.

Har man Enhetshanteraren öppen kan man faktiskt se att COMporten försvinner (i vårt fall COM14) och att en ny COMport dyker upp (i vårt fall COM15), man kan då faktiskt första gången se att datorn hittat ny hårdvara och drivrutiner inte blivit installerade eller något liknande, inget att bry sig om. Man hör också de klassiska PLING ljuden om att den enhet kopplats ur och kopplats in igen. När koden laddats upp så är man tillbaka på den COMport man hade från start.

Då detta är ett litet program kommer det gå ganska snabbt att ladda upp, man kan se att lysdioderna märkta TX och RX blinkar till lite (dessa lysdioder visar kommunikationen mellan datorn/kortet). Lysdioden L blinkar även mjukt då den befinner sig i bootmode och efter att programmet är överfört så kör det igång automatiskt, man kan nu se att den gula lysdioden (L) blinkar långsammare än den gjorde innan, den är tänd 1s och släckt 1s. Texten “Done uploading.” visas i Arduino IDE under editorn. Under detta statusfönster finns ett svart fält, där ser man vad som händer i bakgrunden, själva kompileringen m.m. och under detta ser man vilket kort man har och på vilken port den är ansluten.

Gratulerar, nu har du kompilerat ditt första program och laddat upp det till Arduino. Skulle det inte fungera får man felsöka på Arduino sidan och i deras Forum. Där finns en speciell diskussionsgrupp för installation och felsökning. Här finns även mer info på Engelska om hur denna bootloader fungerar samt lite info om att man faktiskt kan använda andra funktioner på USB porten mer än en vanlig serieport.