ATMega328P R3 med CH340

Installationsanvisning och test av ATMega328P Rev 3 med USB kretsen CH340. Dessa instruktioner kan även användas av andra kort med CH340.

På de billigare kompatibla korten som är utrustade med en ATMega328P microkontroller sitter det ofta en enklare/billigare USB krets som heter CH340. När dessa kom var det ofta strul att få in drivrutinerna på speciellt Windows då de inte är signerade, men numera är det ganska enkelt. På lite dyrare versioner sitter det olika versioner av FTDI eller SiLabs kretsar, de är dyrare men har bättre drivrutiner.

Innan man ansluter en produkt som använder CH340 för första gången så laddar man ner och installerar drivrutinerna, de installeras inte per automatik om man ansluter först och det kan sedan bli problem att få rätt på det.

Så, ladda ner drivrutinerna här och installera dem innan du ansluter din produkt med CH340. Efter detta så kan man ansluta t.ex. ATMega328P REV3 kortet och drivrutiner installeras. För att kontrollera vilken COM-port som kortet tilldelats kan man se detta i Enhetshanteraren. I vårt fall har den fått COM10 (se nedan på bilden från Enhetshanteraren under Portar).

När detta är klart så starta Arduino® IDE och välj “Arduino®/Genuino Uno” under Tools->Board menyn samt välj även COMport under Tools->Port. I vårt fall väljer vi här COM10. Öppna exempelprogrammet Blink som blinkar lysdioden (L) som sitter på utvecklingskortet, kompilera och ladda upp.

Vi har ett starterkit som har detta kort med CH340 (och SparkFun har några kort som använder CH340). Det finns 4st lysdioder (alla är röda på våra kort och det finns olika färgkombinationer på dessa kort på marknaden) och är allt rätt skall programmet laddas ner (man ser att TX och RX blinkar under tiden). När allt är nedladdat så kommer lysdioden märkt L blinka med 1s tänd och 1s släckt.

Lysdioden ON lyser hela tiden rött när kortet är anslutit via USB.

SparkFun har mycket bra instruktion på engelska hur drivruter installeras.