MKR1000 – Kom igång

Här följer en enkel instruktion om hur man kommer igång med Genuino MKR1000 som du kan köpa hos oss här. Det kan vara lite struligt att få till drivrutinerna, men när man väl vet hur det fungerar och de är installerade så är det lite lättare.

Alla processorer med inbyggd USB beter sig lite annorlunda än de som har en extern dedikerad USB krets, såsom på Genuino Uno etc. På Uno etc. finns en annan processor eller USB chip (Atmel ATmega16U2 eller en FTDI etc.). Dessa externa USB lösningar har ju alltid kontakt med USB även när huvudprocessorn är i reset eller är utan program. De startas inte heller om när man skall ladda ner kod, så anslutningen är öppen hela tiden så att säga upp mot din dator. Men på Leonardobaserade (Atmel ATmega32U4) eller Zerobaserade (Atmel SAMD21) som MKR1000 bygger på finns det en inbyggd USB i mikroprocessorn, men det finns ingen kod för hur denna USB skall fungera, det kan vara kod för t.ex. en seriell port, en mus eller ett tangentbord etc. Så när mikroprocessorn har startat upp så kör USB koden det den skall göra. När den startas om (RESET) ja då släpper USB upp mot hosten, dvs. datorn.

När man då skall ladda ner kod i den finns det en annan mjukvara som kör och således en annan drivrutin behövs för detta. Den byter då port, det kan man t.ex. se i Enhetshanteraren. När man då ansluter sin MKR1000 för första gången, behövs det 2 drivrutiner som skall installeras, det är ofta där man missar och tror att man har ett fel eftersom det inte kan laddas ner kod.

Innan du ansluter den för första gången, starta med att kontrollera att Arduino IDE stödjer MKR1000, det bör köras i version 1.6.11 eller senare och givetvis med Arduino IDE från Arduino.CC, det är de som gör Genuino MKR1000. Du måste även ladda ner stödet för SAMD21, det gör du genom att installera SAMD paketet via “Board Manager” i Arduino IDE (du hittar detta via Tools->Boards->Board Manager). Välj Arduino i “Type”, leta upp “SAMD Boards” och installera (se bilden nedan). Nu har stödet för MKR1000 och Zero laddats ner och installerats. Avsluta Arduino IDE. Nu kan du ansluta din MKR1000.

mkr1000_brdmng

När du ansluter din MKR1000 kommer den att visa som nedan om du tittar i Enhetshanteraren (dock stämmer inte COM port, det beror ju på vad som är installerat tidigare på er dator). På vår testdator har den fått COM58. Kommer den inte upp i Enhetshanteraren, så kan det vara så att det inte är en fullbestyckad USB kabel, utan bara en laddsladd för mobiltelefoner etc. Det är en USB Micro kabel som skall användas till MKR1000 och vi har en kort kabel som kan vara av intresse.

mkr1000_drv

Verifiera genom att trycka på RESET på MKR-1000 och den vill då installera en drivrutin till (oftast), just när MKR-1000 är i bootloader läge så har den ett annat namn och en annan port. När detta fungerar så är drivrutinerna installerade på rätt sätt. Som bilden visar nedan är det en annan COMport (i detta fall COM59) samt det står “Genuino MKR1000 bootloader” istället för bara “Genuino MKR1000”.

mkr1000_boot

I MacOS fungerar detta mycket enklare, Windows är ju lite bökigare när det gäller USB drivrutiner tyvärr.

Nu kan du starta Arduino IDE igen och välja rätt kort genom “Tools->Board” och välj där “Arduino/Genuino MKR1000” samt välj porten den är ansluten. Här är det viktigt att välja den port som det står “Genuino MKR1000” på i Enhetshanteraren, i detta fallet COM58 som det är på vår testdator.

Ett första test kan vara att få lysdioden som finns på kortet att blinka. På alla andra Arduino/Genuino kort finns denna på I/O 13 (Uno, Leonardo etc.) men på MKR1000 finns denna på I/O pinne 6. Nedan finns ett enkelt exempel på att få denna att blinka (även om inte kommentarerna stämmer med tiden, vi missade att ändra detta).

mkr1000_test

Här kan du även ladda ner ett litet testprogram som vi gjort som blinkar med lysdioden några gånger snabbt och sedan väntar och loopar runt. En liten film på detta finns på vårt Instargramkonto och kan ses här under (tryck bara på pilen på bilden så startar filmen). Kompilera och ladda ner koden, om du har enhetshanteraren öppen när du gör detta kommer du se att den byter port när den startar att ladda ner koden för att senare byta tillbaka till den vanliga porten när den är klar.

Här finns även lite info om hur du kommer igång på Arduino’s hemsida. Det finns även lite projekt på Hackster.

Vi kommer inom kort med lite mer avancerade projekt.