Nano V3 med CH340

Installationsanvisning och test av Nano V3 med USB kretsen CH340.

På de billigare Nano V3 Arduinokompatibla korten på marknaden sitter det ofta en enklare/billigare USB krets som heter CH340. När dessa kom var det ofta strul att få in drivrutinerna på speciellt Windows då de inte är signerade, men numera är det ganska enkelt. På lite dyrare versioner sitter det olika versioner av FTDI eller SiLabs kretsar, de är dyrare men har bättre drivrutiner.

Innan man ansluter en produkt som använder CH340 för första gången så laddar man ner och installerar drivrutinerna, de installeras inte per automatik om man ansluter först och det kan sedan bli problem att få rätt på det.

Så, ladda ner drivrutinerna här och installera dem innan du ansluter din produkt med CH340. Efter detta så kan man ansluta t.ex. Nano V3 kortet och drivrutiner installeras. För att kontrollera vilken COM-port som kortet tilldelats kan man se detta i Enhetshanteraren. I vårt fall har den fått COM10 (se nedan på bilden från Enhetshanteraren under Portar).

När detta är klart så starta Arduino IDE och välj “Arduino Nano” under Tools->Board menyn, välj även “ATmega328P (Old Bootloader)” under Tools->Processor samt välj även den COMport som Nano-kortet använder under Tools->Port. I vårt fall väljer vi här COM10. Öppna exempelprogrammet Blink som blinkar lysdioden som sitter på Nano-kortet, kompilera och ladda upp.

vårt Nano V3 kort finns det 4st lysdioder (alla är röda på våra kort och det finns olika färgkombinationer på dessa kort på marknaden) och är allt rätt skall programmet laddas ner (man ser att TX och RX blinkar under tiden). När allt är nedladdat så kommer lysdioden märkt L blinka med 1s tänd och 1s släckt.

Lysdioden POW lyser hela tiden rött när kortet är anslutit via USB. Kör man batteriapplikationer kan man montera bort denna för att spara lite ström.

Vi har testat dessa kort med Windows 10 samt senaste Arduino IDE 1.8.7

Utvecklingskortet Nano 3.0 med USB CH340 hittar du här hos oss.

PDF Datablad på CH340 hittar du här (engelska).