SIM900 Test

Här är en första enkel test att skicka och ta emot SMS med SIM900 modulen. Vi använder EFComPro när vi gör denna enkla test tillsammans med en Sparkfun FTDI Basic Brakeout, en extern 5V/3A AC/DC adapter samt en övergång från AC/DC adaptern till enkeltråd. Observera att man kan inte mata GSM modulen via USB (eller någon annan GSM modul) då den drar en hel del ström just när den sänder data, så därför har vi ett externt nätaggregat som matar enheten och har bara kopplat ihop GND från FTDI Basic Breakout samt GND från nätaggregatet.

GSM_Test2

Bilden ovan visar den enkla inkopplingen, SIM900 modulen matas externt med 5VDC, inte från USB, TXO från FTDI går till RX på SIM900, RXI från FTDI går till TX. GND är ihopkopplad på alla enheter (FTDI, AC/DC, SIM900). Vi har även stoppat i ett Telia Refillkort som vi laddat och testat i en vanlig telefon först så vi vet att inte PIN-koden är aktiverad. Då detta är en GSM modul, så kontrollera att ert SIMkort klarar GSM och inte bara 3G eller 4G. När vi slår på 5VDC så lyser den röda lysdioden märkt PWR på SIM900 modulen. Starta sedan upp ett terminalprogram, något som ni kanske redan använder, vi kör alltid med “Terminal by Bray” som är gratis och har en hel del finnesser. Ställ in 115200baud (om ni testar SIM900 Shieldkortet vi också säljer är den inställd på 19200baud), 8 databitar, ingen paritet, 1 stopbit och ingen handskakning. Öppna serieporten där FTDI Basic är ansluten (eller annan enhet som ni använder). Sedan tryck (och håll inne i cirka 3s) knappen märkt PWR på SIM900-kortet (denna signal finns även på den 6-poliga kontakten), den blåa lysdioden märkt NET lyser och man kan släppa knappen när den andra blåa lysdioden märkt STA lyser, då kommer den blåa lysdioden märkt NET blinka med ungefär 3s intervall. Skriv AT och tryck på enter, terminalprogrammet kommer då svara OK, då vet man att man har kontakt med SIM900 modulen.

GSM_Test1

Vi skall nu testa att skicka och ta emot ett SMS, börja med att skriva in AT+CMGF=1 och tryck på enter, svaret blir OK, vi har nu ställt in att SMS skickas som text (ASCII) inte binärt. Efter detta skriv in AT+CMGS=”NNNNNNNNNN” där NNNNNNNNNN är numret ni vill skicka er SMS till (vi har i vårt exempel ovan dimmat bort vårt eget nummer så vi inte får massa oönskade SMS till oss). Tryck därefter på enter och en pil > kommer upp, här kan ni mata in text (notera att det inte går att mata in Svenska tecken direkt från tangentbordet, så vi kör på Engelska här), efter man matat in text, skall man skicka 1A (hexadecimalt), vi har lagt in detta på ett makro, M1 genom att där skriva $1A, så när vi trycker på M1 så skickas hex 1A ut till SIM900. Efter ett litet tag svarar SIM900 modulen +CMGS: 5 och OK, det första visar att detta vi skickade var SMS #5 och meddelandet kommer upp i vår telefon, vi svarar och skickar iväg ett SMS och SIM900 modulen skriver ut +CMTI: “SM”,3 vilket indikerar att den tagit emot ett SMS med #3 som ID, vi kan nu läsa ut detta genom att skriva AT+CMGR=3 och trycka på enter, SIM900 svarar då med en lång rad med info om meddelandet och texten vi tog emot. Slutligen skriver den OK. Som sagt, en enkel test, här finns mer info på ElecFreaks Wiki sida.