Wemos D1 Mini Pro

Kom igång med WeMos D1 Mini Pro

Börja med att installera USB drivrutiner om de inte redan är installerade för Silicon Labs CP2104, Windows bör hitta dem per automatik annars.

I Arduino IDE under “Boards Manager” se till att stödet för ESP8266 är installerat, bilden ovan visar att version 2.4.0 är installerat. Det finns många utvecklingskort med ESP8266.

När väl stödet för ESP8266 är installerat, välj “WeMod D1 mini Pro” under “Tools->Boards” samt välj den port som kortet är anslutit till, i vårt fall blev det COM15. Börja så enkelt att testa att allt fungerar genom att öppna ett exempelprogram, det finns under “File->Examples->ESP8266” och öppna “Blink”. När kortet kommer så finns detta demo redan förprogrammerat och det kan då vara av vikt att ändra tiderna något så man ser att det blir en förändring av blinkhastigheten. Vi valde här att ändra till 500mS på både slänkt och tänd LED. Kompilera sedan och ladda upp. Fungerar allt så skall det stå “Done uploading” och den blå LEDen blinkar med angivna tider.

När detta är gjort vet man att allt fungerar och då kan man testa de mer avancerade exemplen som följer med ESP8266 paketet eller hitta andra på nätet, det finns otroligt mycket kodexempel för ESP8266 och WeMos.