Archive for Arduinoskola

Ny Arduinolektion om NeoPixlar

Då finns det en ny lektion i vår Arduinoskola, vi visar lite enkelt hur NeoPixlar fungerar med ett färdigt LIB från Adafruit. Just under december månad 2014 inkluderar vi dessa LEDs gratis i vårt Arduino Starter Kit. Man kan göra mycket kul saker med NeoPixlar, speciellt nu i Juletid!

Ny Arduino Lektion – Optoisolerade Ingångar

En ny lektion i vår Arduinoskola om optoisolerade ingångar.

Ny Arduinolektion – Kanalväljare

En ny lektion i vår Arduinoskola, inget speciellt avancerat bara en enkel “aha-upplevelse” om vad man kan göra med lite relän och knappar. En kanalväljare.

Ny Arduinolektion om GPS

Vi har lagt till en ny lektion om hur en GPS fungerar, hur man får ut data från en NMEA sträng (parsing) och presenterar denna information på en LCD i vår populära Arduinoskola. Mycket nöje!

Ny Arduinolektion – Trafikljus

En ny Arduinolektion finns nu i vår Arduinoskola. Visar på ett enkelt sätt hur man kan hantera fler saker i samma program med hjälp utav millis() och switch() istället för delay() som låser programmet för eventuella andra akuta händelser. Mycket nöje!

Ny Arduino Lektion

Vi har lagt till en ny Arduino lektion om relän, dioder och transistorer. Mycket nöje!