Archive for CAN

CAN232 produktion i vår Pick&Place

Montering i vår Pick&Place av vår egen produkt CAN232. Film inspelad med iPhone4 och redigerad med iMovie i telefonen, helt OK resultat med en enkel redigerare.

Världens största CANbus?

En vän till mig i Kanada har varit med om att göra dessa stora Olympiska ringar som var med på OS 2010 i Vancouver, Kanada. Systemet är uppbyggt med CAN bussen och 748 noder som styr RGB lysdiodsmoduler. Nedan finns två videofilmer från YouTube om projektet.