Archive for Utbildning

Ny Lektion om NeoPixlar

Då finns det en ny lektion i vår skola, vi visar lite enkelt hur NeoPixlar fungerar med ett färdigt LIB från Adafruit. Just under december månad 2014 inkluderar vi dessa LEDs gratis i vårt Starter Kit. Man kan göra mycket kul saker med NeoPixlar, speciellt nu i Juletid!

Ny Lektion – Optoisolerade Ingångar

En ny lektion i vår skola om optoisolerade ingångar.

Ny Lektion – Kanalväljare

En ny lektion i vår skola, inget speciellt avancerat bara en enkel “aha-upplevelse” om vad man kan göra med lite relän och knappar. En kanalväljare.

Ny Lektion om GPS

Vi har lagt till en ny lektion om hur en GPS fungerar, hur man får ut data från en NMEA sträng (parsing) och presenterar denna information på en LCD i vår populära skola. Mycket nöje!

Ny Lektion – Trafikljus

En ny Arduinolektion finns nu i vår skola. Visar på ett enkelt sätt hur man kan hantera fler saker i samma program med hjälp utav millis() och switch() istället för delay() som låser programmet för eventuella andra akuta händelser. Mycket nöje!

Ny Lektion – Relän

Vi har lagt till en ny lektion om relän, dioder och transistorer. Mycket nöje!