ESP8266 D1 Mini med CH340

Installationsanvisning av ESP8266 D1 Mini med USB kretsen CH340.

På de WeMos-kompatibla korten som vi säljer sitter det ofta en enklare/billigare USB krets som heter CH340. När dessa kom var det ofta strul att få in drivrutinerna på speciellt Windows då de inte är signerade, men numera är det ganska enkelt. På lite dyrare versioner sitter det olika versioner av FTDI eller SiLabs kretsar, de är dyrare men har bättre drivrutiner.

Dessa kort kommer ofta i olika versioner med med olika version av dels 8266 wifi-kortet samt olika versioner av CH340-chippet, men de fungerar alla lika ändå.

Innan man ansluter en produkt som använder CH340 för första gången så laddar man ner och installerar drivrutinerna, de installeras inte per automatik om man ansluter först och det kan sedan bli problem att få rätt på det.

Så, ladda ner drivrutinerna här och installera dem innan du ansluter din produkt med CH340. Efter detta så kan man ansluta t.ex. ESP8266 D1 Mini kortet och drivrutiner installeras. För att kontrollera vilken COM-port som kortet tilldelats kan man se detta i Enhetshanteraren (rekommenderas). I vårt fall har den fått COM5 (se nedan på bilden från Enhetshanteraren under Portar).

När detta är klart så starta Arduino IDE och välj “WeMos D1 R2 & Mini” under Tools->Board menyn samt välj även den COMport som Nano-kortet använder under Tools->Port. I vårt fall väljer vi här COM5. Öppna exempelprogrammet Blink som blinkar lysdioden som sitter på WeMos-kortet, kompilera och ladda upp.

På vårt ESP8266 D1 Mini kort finns det 1st lysdiod (blå) och är allt rätt skall programmet laddas ner (man ser att denna lysdiod blinkar snabbt under tiden nästan som den lyser svagt). När allt är nedladdat så kommer lysdioden blinka med 1s tänd och 1s släckt.

Vi har testat dessa kort med Windows 10 samt senaste Arduino IDE 1.8.8.


Utvecklingskortet ESP8266 D1 Mini med USB CH340 hittar du här hos oss.