NeoStick

Kontrollera att allt finns med (se bild nedan), det skall finnas 1st vitt laminat, 8st NeoPixel lysdioder, 3st 100nF kondensatorer samt 1st 3-pinnars vinklad stiftlist.

NeoStick Förpackning

Att montera NeoStick är ganska enkelt, börja med de tre 100nF kondensatorerna (C1-C3) då de är lägst och lättast att löda dit före lysdioderna. Lokalisera sedan ingångssidan på laminaten, det är den sida som har pilar in från kontakt (till vänster i bilden ovan). Börja sedan med att bestämma hur långt lysdioderna skall vara från laminatet, de kan inte monteras helt ned, då vi har med avsikt gjort hålen lite längre ifrån varandra än vad lysdioden har, detta för att det skall vara enklare att löda (även för de med mindre erfarenhet) med större paddar.

Katoden är utmärkt med ett streck i lysdiodssymbolen, det motsvarar den sida på lysdioden där kanten är fasad eller där de 2 långa benen finns (till höger på bilden ovan). Avståndet ut kan variera beroende på vad applikationen skall bli, man kanske vill montera lysdioderna så att man viker dem till sidan, eller monterar varannan på framsidan och varannan på baksidan, eller varför inte åt alla 4 hållen, då får man 2 lysdioder i varje “vädersträck”.

NeoStick Lödning

Men skall man montera alla på samma håll, så börja med de 2 yttre lysdioderna, stoppa i dem och löda endast ett ben (förslagsvis ben nummer 2 eller 3 som bilden ovan, insidan på kortet är här till höger i bild och katoden till vänster). Då kan man lätt sedan värma dessa ben för att flytta dem ut eller in samt försiktigt böja dem i position innan man låser fast dem med ytterligare en lödning. Håll kortet upp och ner så att lysdiodstoppen ligger mot bordet och kontrollera att kretskortet är parallellt med bordet, då har man dem lika långt ut. Det är sen lätt att montera in de övriga 6 lysdioderna och fästa dem med en lödning per lysdiod och se till att de når bordet (dvs de får samma avstånd).

NeoStick1 Bra Lödning

När alla lysdioderna är på plats och sitter fint, löda i resterande ben och har man gjort detta rätt skall lödningen se ut som bilden ovan, använd fin lödspets och lite tunnare tenn för bäst resultat. Klipp av benen strax över lödningen på både lysdioder och kondensatorer. Slutningen löda dit den vinklade stiftlisten (om ni vill använda den och inte löda in trådar direkt).

NeoStick Färdiglödad

Korten kan kopplas in i kedja och det finns paddar för att löda dem tillsammans med varandra, i dessa paddar går även matningen, på så vis får man en bra ledare (och mindre spänningsdropp) om man har en lång kedja.

Vill man så kan man ta 8st laminat och lägga varannan på det andra hållet och på så vis enkelt göra en 8*8 matris av NeoPixlar. Man kan även göra 7-segment displayer med hjälp utav 7 stickor per siffra.

NeoStick Test

För att testa NeoSticken kan man använda sig av de färdiga Libbet och exemplet från Adafruit, kontrollera bara vilken pinne du ansluter IN till och ändra det i koden samt antalet LEDs som du har anslutit (kör man en sticka är det 8). Vi har även en lektion här som visar lite hur NeoPixlar fungerar. Notera även att ibland måste man ansluta ett motstånd på 300-500 ohm i serie med ingående signal (så nära första lysdioden som möjligt) samt en större kondensator på 10000uF/6.3V på matningsspänningen närma första LEDen. Adafruit har en bra Überguide för NeoPixels som är värd att läsa och där man även ladda ner Lib och Exempelkod.