OPTO-KIT4

Monteringsinstruktioner för vårt OPTO-KIT4.

Här finns även en lektion om optokopplare.

För att montera OPTO-KIT4 behövs lödkolv, lödtenn samt avbitare. När man monterar kretskort, så kan det vara bra att börja med de lägsta komponenterna och sedan bygga sig uppåt i höjd.

Börja med att vika motstånden (resistorerna) och montera dem på plats R1-R12, det spelar ingen roll på vilket håll man monterar motstånd, men det är alltid trevligt med kort som har alla på samma håll, så är det lättare att avläsa dem om man skall felsöka. Nu finns det 3 olika värden på motstånden (1Kohm, 2.2Kohm samt 10Kohm) och nedan är en lista på var de skall sitta, notera att det alltid finns en brun ring som sitter sist, den anger toleransen (1%). Vik benen något på undersidan, vänd på kortet, löda och klipp av benen (var försiktig och håll i benen när ni klipper av dem så de inte far iväg och kan skada er eller andra).

R1, R4, R7 & R10: 10Kohm (Pullup till 5V)
BRUN-SVART-SVART-RÖD

R2, R5, R8 & R11: 1Kohm (för lysdiodsindikering)
BRUN-SVART-SVART-BRUN

R3, R6, R9 & R12: 2.2Kohm (strömbegränsning för ingång till optokopplare)
RÖDRÖD-SVART-BRUN

OPTO-KIT4_A

Montera sedan de 4 optokopplarna, de har en ring som indikerar pinne 1, denna skall sitta mot skruvplintarna, dvs. inkommande signal. Man kan få böja benen något för att de lätt skall komma på plats.

OPTO-KIT4_B

Ta sedan de fyra gröna lysdioderna och stoppa dem i platserna LD1-LD4, notera det långa benet (anoden) skall i det vänstra hålet (om du har stiftlisten J1 mot dig). Böj benen något på undersidan, löda endast ena benet, vänd sedan på kortet och se till att lysdioden har kommit snyggt och hela vägen ner, annars värm det lödade benet och tryck ner lysdioden mot laminatet. Löda sedan det andra benet och klipp av benen.

OPTO-KIT4_C

Montera sedan en skruvplint i taget, värm först ena benet på plats, ta sedan upp kort, värm och tryck skruvplint på plats så den kommer rakt och hela vägen ner som bilden ovan visar. Löda sedan det andra benet på plinten. Här behövs inget klippas av!

OPTO-KIT4_D

Slutligen skall stiftlisten lödas på, stoppa i den (uppåt eller nedåt beroende på hur ni vill ha anslutningen, uppåt om ni vill ansluta den till en kabel och kanske nedåt om den skall tryckas i ett moderkort eller i ett kopplingsdäck). Löda först de yttre benen och se till att den kommer rakt och hela vägen ner till kretskortet, löda sedan resterande 4 ben. Här behöver man inte klippa av rester!

OPTO-KIT4_E

För att testa kortet, anslut 3-5VDC till + och 0VDC till G på stiftlisten (denna matning tas lämpligen från den matning som mikroprocessorn har så har du en mikroprocessor som går på 3.3V så använd den spänningen), ta sedan en externt nätaggregat (eller batteri) på 5-32VDC, anslut nätaggregatets GND (0VDC) till 0V på någon av de 4 skruvplintarna (denna 0VDC är internt förbuden på kretskortet), koppla sedan in spänning (5-32VDC) till de olika IN1 till IN4 på skruvplinten. Respektive lysdiod kommer då att tändas. Fungerar detta, ja då har allt gått bra, om inte gå igenom och kontrollera att ni inte vänt lysdioder, optokopplare eller monterat fel motstånd på fel plats, kanske kolla igenom lödningarna.

Notera att GND (0VDC) på mikroprocessorsidan inte behöver vara förbunden med den externa 0VDC, men kan ha detta om man har samma nätaggregat och vill endast mäta högre insignaler till mikroprocessorn, men man får då inte en galvanisk åtskiljning (vilket man kanske vill åstadkomma för att inte få in störningar). Meningen med att optoisolera är att få en galvanisk åtskiljning och/eller kunna mäta högre signaler än TTL nivå.

Att tänka på är att signalen blir inverterad när man optoisolerar, dvs. när du har en insignal på t.ex. 24VDC så får du inte en logisk etta på ingången, du får en logisk nolla, men det är i princip samma sak som när man ansluter en tryckknapp, de kopplar man mot GND och har en extern/intern pullup till VCC (3-5VDC). Så när ingången är aktiv, så registrerar mikroprocessorn en logisk nolla. Så är det knappar i en maskin (eller lägesgivare etc.) som matas med 24VDC så kopplar man in dem direkt till IN1 till IN4.

Lycka till!