REL-KIT4

Monteringsinstruktioner för vårt reläkort REL-KIT4.

För att montera REL-KIT4 behövs lödkolv, lödtenn samt avbitare. När man monterar kretskort, så kan det vara bra att börja med de lägsta komponenterna och sedan bygga sig uppåt i höjd.

REL-KIT4_2

Börja med att vika motstånden (resistorerna) och montera dem på plats R1-R8, det spelar ingen roll på vilket håll man monterar motstånd, men det är alltid trevligt med kort som har alla på samma håll, så är det lättare att avläsa dem om man skall felsöka. Nu är alla motstånd av samma värde, nämligen 1Kohm och det gör det hela lite enklare. Vik benen något på undersidan, vänd på kortet, löda och klipp av benen (var försiktig och håll i benen när ni klipper av dem så de inte far iväg och kan skada er eller andra).

REL-KIT4_3

Ta sedan de fyra dioderna 1N4148, vik benen stoppa dem i platserna D1-D4 med katoden till vänster som bilden ovan visar, vik benen på undersidan, löda och klipp av.

REL-KIT4_4

Ta sedan de fyra röda lysdioderna och stoppa dem i platserna LD1-LD4, notera det långa benet (anoden) skall i det vänstra hålet som bilden ovan visar. Böj benen något på undersidan, löda endast ena benet, vänd sedan på kortet och se till att lysdioden har kommit snyggt och hela vägen ner, annars värm det lödade benet och tryck ner lysdioden mot laminatet. Löda sedan det andra benet och klipp av benen.

REL-KIT4_5

Montera sedan NPN transistorerna (BC547) som bilden ovan, löda endast ett ben (t.ex. mittbenet) och justera precis som lysdioderna genom att värma det lödade benet och tryck dem försiktigt på plats, så alla kommer lika långt ner och det ser rakt och fint ut. Löda sedan resterande ben och klipp av rester. Notera även på bilden ovan hur lysdioder sitter, man ser den avfasade kanten till höger (katoden).

REL-KIT4_6

Montera sedan en skruvplint i taget, värm först mittenbenet på plats, ta sedan upp kort, värm och tryck skruvplint på plats så den kommer rakt och hela vägen ner som bilden ovan visar. Löda sedan resterande ben på plinten. Här behövs inget klippas av!

REL-KIT4_7

Montera relän och löda först 2 ben diagonalt så man kan på samma vis som när vi lödade plintarna justera dem så de kommer rakt och hela vägen ner på laminatet. Löda sedan resterande ben. Här behöver heller inget klippas av!

Slutligen skall stiftlisten lödas på, stoppa i den (uppåt eller nedåt beroende på hur ni vill ha anslutningen, uppåt om ni vill ansluta den till en kabel och kanske nedåt om den skall tryckas i ett moderkort eller i ett kopplingsdäck). Löda först de yttre benen och se till att den kommer rakt och hela vägen ner till kretskortet, löda sedan resterande 4 ben. Här behöver man inte klippa av rester!

För att testa kortet, anslut 5DVC till + och 0VDC till G, ta sedan en signal (5VDC) till signalingångarna 1-4 en i taget, då skall relä dra (det hör man med att det klickar) och lysdioden för aktuellt relä/ingång lyser. Fungerar detta, ja då har allt gått bra, om inte gå igenom och kontrollera att ni inte vänt dioder, lysdioder eller transistorer, kanske kolla igenom lödningarna.

Lycka till!