Tag Archive for Trafikljus

Ny Arduinolektion – Trafikljus

En ny Arduinolektion finns nu i vår Arduinoskola. Visar på ett enkelt sätt hur man kan hantera fler saker i samma program med hjälp utav millis() och switch() istället för delay() som låser programmet för eventuella andra akuta händelser. Mycket nöje!