Världens största CANbus?

En vän till mig i Kanada har varit med om att göra dessa stora Olympiska ringar som var med på OS 2010 i Vancouver, Kanada. Systemet är uppbyggt med CAN bussen och 748 noder som styr RGB lysdiodsmoduler. Nedan finns två videofilmer från YouTube om projektet.

Comments are closed.